FAMILIALE

De BA Familiale beschermt jou en je gezin tegen elke vorm van materiële en/of lichamelijke schade, veroorzaakt door iemand van je gezin aan derden in de privésfeer.

Zoals elke aansprakelijkheidsverzekering beoogt de familiale verzekering het vermogen van de verzekerde te beschermen tegen de soms zware financiële gevolgen van zijn (onvrijwillige) fouten, nalatigheden, tekortkomingen, onoplettendheid, onvoorzichtigheid of inschattingsfouten…. wanneer iemand van uw gezin voor de schade die hierdoor ontstaat aansprakelijk wordt gesteld.

Aansprakelijkheid doet de verplichting ontstaan om de slachtoffers schadeloos te stellen. Volgens het Burgerlijk Wetboek staat iedereen daartoe met zijn hele vermogen garant.

De schadevergoeding is zonder limieten en de vergoedingen kunnen dus flink oplopen.

Wanneer kan je beroep doen op de familiale verzekering ?

De volgende voorwaarden moeten samen voldaan zijn :

– Zijn of haar aansprakelijkheid moet betrokken zijn, de betrokkenheid kan voortvloeien uit een daad, maar kan ook te wijten zijn aan onvoorzichtigheid of nalatigheid.

Kortom elke kleine fout kan je burgerlijk aansprakelijk maken.

– Er moet sprake zijn van schade aan een derde in de privésfeer.

– De schade moet het gevolg zijn van die fout (oorzakelijk verband tussen de fout en de schade). Een (onvrijwillige) fout maken in de privésfeer waarbij schade wordt toegebracht aan een derde

is zo gebeurt, niemand is onfeilbaar.

Daarom heeft ook iedereen er belang bij een familiale verzekering af te sluiten.

WIJ MAKEN GRAAG TIJD OM VOOR U DE BESTE OPLOSSING TE KIEZEN.

Contacteer ons

Peeters Consulting André Peeters Openingsuren kantoor
ma  9u - 12u do  9u  - 12u
di  9u - 12u vr  9u  - 12u
wo  9u - 12u 17u - 20u30 za  10u - 13u
en ook steeds op afspraak
Tel.: 014 / 26 26 83
Gsm.: 0478 /33 65 24
andre@peetersconsulting.be