HOSPITALISATIE

VIA WERKGEVER

 

ALS BEDRIJFSLEIDER VAN EEN KLEINE ONDERNEMING BENT U ERG AFHANKELIJK VAN DE DAGELIJKSE INZET VAN UW WERKNEMERS.

WANNEER ER DAN EEN PERSONEELSLID GEHOSPITALISEERD MOET WORDEN DAN WIL JE DAT HIJ DE BESTE ZORGEN KRIJGT EN DAT HIJ ZO SNEL MOGELIJK TERUG GEZOND WORDT EN TERUG AAN DE SLAG KAN GAAN.

ALS WERKGEVER KAN JE UW PERSONEELSLEDEN EEN ZEER AANTREKKELIJK EXTRALEGAAL VOORDEEL GUNNEN ONDER DE VORM VAN EEN HOSPITALISATIEVERZEKERING.

EN HET IS EEN UITSTEKEND ALTERNATIEF VOOR EEN LOONSVERHOGING.

 

WAARUIT BESTAAT DE  DEKKING ?

De exacte waarborgen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Hieronder geven we u alvast een overzicht van de belangrijkste dekkingen.

 

Medische kosten

Een beroeps gebonden hospitalisatieverzekering betaalt de medische kosten van een ziekenhuisopname terug, na de tussenkomst van het ziekenfonds.

Dat laatste is niet onbelangrijk: de betere polissen op de markt betalen ook de prestaties terug als het ziekenfonds volgens zijn nomenclatuur helemaal niet tussenkomt.

Dus bij sommige verzekeringen is er geen terugbetaling als ook het ziekenfonds volgens zijn nomenclatuur niet tussenkomt.

Ook de kosten voor het vervoer met een ziekenwagen en eventuele transfers tussen ziekenhuizen worden vergoed, zelfs helitransport naar het ziekenhuis is gedekt.

 

Ambulante verzorging

De kosten voor ambulante verzorging die rechtstreeks verband houden met de ziekenhuisopname en vallen in een bepaalde periode vóór en na de opname worden terugbetaald.

Dit kan bijvoorbeeld gaan om geneesmiddelen, prothesen, kinesitherapie, orthopedische apparaten (lenzen, brilglazen, krukken …).

Welke ambulante zorgen precies terugbetaald worden en gedurende welke periode hangt af van de bijzondere voorwaarden van de polis.

In sommige verzekeringen worden ook de ambulante zorgen voor bepaalde zware ziekten (zoals kanker, diabetes, leukemie …) terugbetaald, zelfs als er geen ziekenhuisopname is geweest, dit is een heel belangrijke dekking. Wereldwijde dekking

 

De hospitalisatieverzekering is meestal geldig in de hele wereld. Maar sommige polissen voorzien een beperktere tussenkomst in bepaalde landen.

In de bijzondere voorwaarden vindt je deze beperkingen terug.

 

Extra waarborgen

Afhankelijk van de specifieke waarborgen in de verzekering is het mogelijk dat ook de volgende dekkingen voorzien zijn:

* reddingskosten

* repatriëringskosten van het slachtoffer van een ongeval

* repatriëringskosten van de andere verzekerden bij een gezondheidsevacuatie of het overlijden van een verzekerde in het buitenland

* het versturen van geneesmiddelen, prothesen en brillen

* het bezoeken van een verzekerde die in het buitenland in het ziekenhuis opgenomen werd

* psychologische bijstand

 

WIE IS ER VERZEKERD ?

De werknemer is uiteraard verzekerd.

In bepaalde gevallen is het ook mogelijk om de andere gezinsleden van de werknemer op te nemen in de dekking.

Dat kunnen ook kinderen zijn die niet op hetzelfde adres wonen, zoals bij co-ouderschap, of studerende kinderen die op kot zitten.

 

WIE BETAALT DE PREMIE ?

De werkgever beslist wie de premie betaalt.

Hij kan dat volledig zelf doen, maar hij kan ook aan zijn werknemers vragen om zelf (een stuk van) de premie te betalen.

 

VRIJE KEUZE 

De verzekerden kunnen vrij de arts en het ziekenhuis kiezen.

Houd er rekening mee dat bepaalde verzekeraars hun tussenkomst beperken tot 50 % wanneer u voor een privékamer kiest.

 

WACHTTIJD

Afhankelijk van de voorwaarden kan het contract een wachttijd bevatten bij ziekte, een ongeval of een bevalling.

Bij bepaalde polissen is er geen wachttijd.

 

DERDEBETALERSREGELING

Bij sommige hospitalisatieverzekeringen wordt optioneel in een derdebetalersregeling voorzien. Dit betekent dat u de ziekenhuisfactuur niet moet voorschieten, maar dat de verzekeraar de betaling rechtstreeks regelt met het ziekenhuis.

INDIVIDUELE VOORTZETTING PLAN VISION

Als een werknemer van job verandert, kan hij of zij het contract op individuele basis voortzetten tegen het tarief dat geldt voor zijn of haar instapleeftijd.

Weet dat bepaalde verzekeringsmaatschappijen voor medewerkers oplossingen voorzien om hun premie te pre-financieren.

Het doel? Voorkomen dat het bedrag van de premie te hoog wordt op het moment van hun pensioen of wanneer ze hun werknemer verlaten.

Maatschappijen die gespecialiseerd zijn in hospitalisatieverzekeringen bieden meestal de beste

voorwaarden en dekkingen aan : AG Insurance – DKV.

 

Klik op onderstaande links voor meer info.

DKV

DKV HOSPI SELECT

DKV HOSPI FLEXI

DKV MEDI PACKDKV

DKV SMILE

DKV PRO

Dkv Premium Pro

Dkv Flexi Pro

Dkv Medi Pack Pro

Dkv Plan Z (Tandzorgplan)

Dkv Plan AZ (Tandzorgplan + ambulante kosten

 

AG INSURANCE

AG INSURANCE

AG Care Hospitalisatie

AG Care Business

AG Hospicare Kmo

AG Hospicare Flexible

Ambucare Flexible

Dental Flex

 

 

U KUNT UITERAARD STEEDS BIJ ONS TERECHT ALS U HULP NODIG HEEFT OM DE HOSPITALISATIE-

VERZEKERING OP MAAT TE KIEZEN DIE HET BEST BIJ UW PERSONEEL PAST.

 

Contacteer ons

Peeters Consulting André Peeters Openingsuren kantoor
ma  9u - 12u do  9u  - 12u
di  9u - 12u vr  9u  - 12u
wo  9u - 12u 17u - 20u30 za  10u - 13u
en ook steeds op afspraak
Tel.: 014 / 26 26 83
Gsm.: 0478 /33 65 24
andre@peetersconsulting.be