Post

LANGE TERMIJNSPAREN

GENIETEN VAN HET LEVEN OOK TIJDENS UW PENSIOEN .

Na een lange actieve loopbaan wil iedereen genieten van een welverdiend pensioen.

Het is een vaststaand feit : we leven steeds langer door een samenloop van verschillende factoren : de vooruitgang van de wetenschap en de geneeskunde, de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, de kwaliteit van de medische behandelingen, de arbeidsomstandigheden, hygiëne……

 

Dat is goed nieuws, maar het brengt ook verschillende uitdagingen met zich mee op het vlak van pensioen. Bovendien zijn er steeds meer behoeften waaraan voldaan moet worden (gezondheidszorg, aangepaste woningen, geschikte hobby’s…..).

 

We zullen langer moeten gaan werken, de pensioenleeftijd is opgetrokken van 65 naar 67 jaar, voor zowel mannen als vrouwen.

Momenteel kan iedereen die vóór 1960 is geboren nog altijd op 65 jaar met pensioen gaan.

Vanaf 2025 tot en met 2029 zal 66 jaar de officiële pensioengerechtigde leeftijd zijn.

En pas vanaf 2030 zal dat pas op de leeftijd van 67 jaar zijn.

Het gewaarborgd minimum bruto pensioen :

Als de loopbaan niet volledig is, krijgt men een gewaarborgd minimumpensioen in verhouding tot de loopbaanbreuk volgens de eerste tabel.

Het maximum bruto pensioen :

Een volledige loopbaan is 45/45, indien men geen volledige loopbaan heeft dan krijgt men een gewaarborgd minimumpensioen in verhouding tot de loopbaanbreuk.

Het probleem is dat nog maar weinig mensen een volledige loopbaan (45 jaar ononderbroken werken in hetzelfde statuut) kunnen voorleggen.

Momenteel zijn minder dan 4 op 10 mensen na hun zestigste nog actief op de arbeidsmarkt.

Bovendien krijgen vrouwen nog altijd minder pensioen dan mannen (omdat ze vaker halftijds of 4/5e werken of tijdens hun loopbaan minder verdienen dan hun mannelijke collega’s).

Het gemiddelde pensioen bedraagt op dit moment :

 

Er is inderdaad een serieuze kloof tussen het bedrag van het wettelijke pensioen en het maandelijkse bedrag dat U nodig zult hebben om Uw levensstandaard op peil te houden als

U met pensioen bent.

Iedereen is zich bewust van deze problematiek en je kan dit probleem oplossen door een langetermijnspaarverzekering af te sluiten.

Dit is een levensverzekeringscontract dat U de mogelijkheid biedt om een kapitaal op te bouwen voor Uw pensioen en tegelijkertijd fiscaal voordeel te genieten.

Een langetermijnspaarverzekering kan je afsluiten onder verschillende vormen :

– tak 21 : – Universal life flexibele spaarformule voor elke storting die U doet, blijft de rentevoet die

geldt op dat moment gegarandeerd. Dit vaste rendement kan verhoogd worden met

+ eventuele winstdeelname.

– Universal life flexibele spaarformule zonder gegarandeerde rentevoet

+ eventuele winstdeelname.

– tak 23 : Beleggingsverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen met als doel een hoog

rendement te behalen op lange termijn en biedt geen kapitaalsgarantie.

Wat zijn de voordelen van langetermijnsparen ?

– Jaarlijkse belastingvermindering :

30 % op de gestorte premies; het maximale spaarbedrag dat U fiscaal kunt vrijstellen in het jaar 2018 is afhankelijk van Uw netto belastbaar beroepsinkomen : 172,80 € + 6 % van Uw netto belastbaar beroepsinkomen.

Is Uw netto belastbaar beroepsinkomen echter meer dan 35.620 € dan hoeft U zich van deze formule niets aan te trekken. U mag dan gewoon het maximumbedrag storten : 2.310 €.

In dat geval bespaart u tot 693 € belastingen (+ gemeentetaks).

Op het maximum bedrag dat U op die manier fiscaal kunt vrijstellen dient U uiteraard ook geen gemeentebelastingen te betalen, hierdoor valt Uw reële belastingbesparing nog iets hoger uit tussen 32 en 33 %.

Op voorwaarde natuurlijk dat U belastingen betaalt, iemand die geen belastbaar inkomen heeft maakt geen aanspraak op dit belastingvoordeel.

Stortingen voor langetermijnsparen geven recht op een belastingvermindering tot het jaar voor de einddatum van het plan. Als het plan eindigt op de leeftijd van 75 jaar, dan zijn de premies die U stort op de leeftijd van 64 jaar fiscaal aftrekbaar het jaar nadien, daarna vervalt de fiscale aftrekbaarheid van de spaarstortingen. Er worden dan ook geen vervaldagberichten meer gestuurd in het jaar dat U 75 jaar geworden bent.

Maar het is mogelijk om het contract langer te laten lopen, tot max. 99 jaar. Zie tip.

– In het kader van het langetermijnsparen is er een taks van 2% verschuldigd op de premies.

– Gunstige eindbelasting :

Op uw 60ste verjaardag indien U vóór Uw 55ste bent begonnen met langetermijnsparen.

Op de 10e verjaardag van Uw eerste storting als U bent begonnen na Uw 55 jaar, wordt er een (éénmalige) anticipatieve heffing toegepast op de opgebouwde reserve, de winstdeelname is onbelast. Vanaf aanslagjaar 2016 is de éénmalige heffing 8%.

Het kapitaal dat is opgebouwd door de stortingen na die heffing, wordt niet meer belast.

 

Tip : In tegendeel tot pensioensparen dat stopt wanneer U de leeftijd hebt bereikt van 65 jaar, kan je met langetermijnsparen indien U Uw levensverzekering hebt onderschreven vóór Uw 65ste en ze een looptijd heeft van minstens 10 jaar verder fiscaal voordeel genieten.

Vaak wordt zo’n verzekering aangehouden tot de 65ste verjaardag, maar U kan dus voor een langere looptijd kiezen. Fiscaal is dat zelfs interessant.

Want de premies die U stort na de éénmalige heffing op uw 60ste of op de 10de verjaardag van Uw contract zijn vrijgesteld van taksen, terwijl ze U wel nog belastingvoordeel opleveren.

Als Uw einddatum vast ligt op uw 75ste bijvoorbeeld kan je ook niet meer verlengen, en dat betekent dat U na Uw 75ste geen fiscaal voordeel meer zou kunnen genieten.

Daarom is het aangewezen om de verzekering af te sluiten voor een max. duur van 99 jaar.

Na uw 65ste moeten de meeste mensen die op pensioen zijn geen belastingen meer betalen, maar aangezien de pensioenleeftijd al op getrokken is tot 67 jaar is het misschien van toepassing.

– Bijzonder Beschermingsfonds :

U geniet een aanvullende bescherming in geval van faillissement van de verzekerings-maatschappij tot 100 000 € per verzekeringsnemer en per maatschappij

– Mogelijkheid tot overlijdensdekkingen op maat :

– Vast kapitaal.

– 100 tot 150% van het samengestelde spaarbedrag

– 130% – 200% van de stortingen.

 

– Mogelijkheid tot aanvullende waarborgen :

– Kapitaal ongeval : max. 125.000 € ;

– Vrijstelling van de betaling van de premies in geval van invaliditeit

– Invaliditeitsrente

Dit zijn voordelen die je niet kunt laten liggen.

U KUNT UITERAARD STEEDS BIJ ONS TERECHT ALS U MEER INFORMATIE WENST OVER

LANGETERMIJNSPAREN.


Contacteer ons

 

Peeters Consulting André Peeters Openingsuren kantoor
ma  9u - 12u do  9u  - 12u
di  9u - 12u vr  9u  - 12u
wo  9u - 12u 17u - 20u30 za  10u - 13u
en ook steeds op afspraak
Tel.: 014 / 26 26 83
Gsm.: 0478 /33 65 24
andre@peetersconsulting.be