Post

PENSIOENSPAREN

GENIETEN VAN HET LEVEN OOK TIJDENS UW PENSIOEN .

Na een lange actieve loopbaan wil iedereen genieten van een welverdiend pensioen. Het is een vaststaand feit : we leven steeds langer door een samenloop van verschillende factoren : de vooruitgang van de wetenschap en de geneeskunde, de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, de kwaliteit van de medische behandelingen, de arbeidsomstandigheden, hygiëne……

Dat is goed nieuws, maar het brengt ook verschillende uitdagingen met zich mee op het vlak van pensioen. Bovendien zijn er steeds meer behoeften waaraan voldaan moet worden (gezondheidszorg, aangepaste woningen, geschikte hobby’s…..).

We zullen langer moeten gaan werken, de pensioenleeftijd is opgetrokken van 65 naar 67 jaar, voor zowel mannen als vrouwen.

Momenteel kan iedereen die vóór 1960 is geboren nog altijd op 65 jaar met pensioen gaan. Vanaf 2025 tot en met 2029 zal 66 jaar de officiële pensioengerechtigde leeftijd zijn.

En pas vanaf 2030 zal dat pas op de leeftijd van 67 jaar zijn.

Het gewaarborgd minimum bruto pensioen :

Als de loopbaan niet volledig is, krijgt men een gewaarborgd minimumpensioen in verhouding tot de loopbaanbreuk volgens de eerste tabel.

 

Het maximum bruto pensioen.

Een volledige loopbaan is 45/45, indien men geen volledige loopbaan heeft dan krijgt men een gewaarborgd minimumpensioen in verhouding tot de loopbaanbreuk.

Het probleem is dat nog maar weinig mensen een volledige loopbaan (45 jaar ononderbroken werken in hetzelfde statuut) kunnen voorleggen.

Momenteel zijn minder dan 4 op 10 mensen na hun zestigste nog actief op de arbeidsmarkt. Bovendien krijgen vrouwen nog altijd minder pensioen dan mannen (omdat ze vaker halftijds of 4/5e werken of tijdens hun loopbaan minder verdienen dan hun mannelijke collega’s).

Het gemiddelde pensioen bedraagt op dit moment :

Er is inderdaad een serieuze kloof tussen het bedrag van het wettelijke pensioen en het maandelijkse bedrag dat U nodig zult hebben om Uw levensstandaard op peil te houden als U met pensioen bent.

Iedereen is zich bewust van deze problematiek en je kan dit probleem oplossen door een pensioenspaarverzekering af te sluiten.

Dit is een levensverzekeringscontract dat U de mogelijkheid biedt om een kapitaal op te bouwen voor Uw pensioen en tegelijkertijd fiscaal voordeel te genieten.

Een pensioenspaarverzekering kan je afsluiten onder verschillende vormen :

– tak 21 : – Universal life flexibele spaarformule voor elke storting die U doet, blijft de rentevoet die geldt op dat moment gegarandeerd. Dit vaste rendement kan verhoogd worden met

+ eventuele winstdeelname.

– Universal life flexibele spaarformule zonder gegarandeerde rentevoet

+ eventuele winstdeelname.

– tak 23 : Beleggingsverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen met als doel een hoog

rendement te behalen op lange termijn en biedt geen kapitaalsgarantie.

Dit zijn soepele spaarplannen, U kiest binnen de fiscale grenzen hoeveel U spaart en wanneer.

Wat zijn de voordelen van pensioensparen ?

– Jaarlijkse belastingvermindering :

30 % op de gestorte premies; het maximum dat U kan storten in het jaar 2018 is : 960 € en dat maakt een effectief belastingvoordeel van 288 € (+ gemeentetaks).

25 % op de gestorte premies; het maximum dat U kan storten in het jaar 2018 is : 1.230 € en dat maakt een effectief belastingvoordeel van 307.50 € (+ gemeentetaks).

Op dit bedrag dient U inderdaad geen gemeentebelastingen te betalen.

Op voorwaarde natuurlijk dat U belastingen betaalt, iemand die geen belastbaar inkomen heeft maakt geen aanspraak op dit belastingvoordeel.

 

Stortingen voor pensioensparen geven recht op een belastingvermindering tot het jaar waarin de spaarder 64 jaar is geworden. Vanaf het jaar waarin U 65 jaar oud wordt, vervalt de fiscale aftrekbaarheid van pensioen spaarstortingen. Er worden dan ook geen vervaldag- berichten meer gestuurd.

 

– In het kader van pensioensparen is er geen taks van 2% verschuldigd op de premies.

– Gunstige eindbelasting :

Op uw 60e verjaardag of op de 10e verjaardag van Uw contract dat U afsloot na Uw 55 jaar, wordt er een (éénmalige) anticipatieve heffing toegepast op de opgebouwde reserve, de winstdeelname is onbelast. Vanaf aanslagjaar 2016 is de éénmalige heffing 8%.

 

Het kapitaal dat is opgebouwd door de stortingen na die heffing, wordt niet meer belast.

Tip : als U vóór de leeftijd van 55 aan pensioensparen begint wordt dit belast op uw 60ste ver-

jaardag (éénmalige anticipatieve heffing) en je kan onbelast verder sparen en de jaren

nadien stortingen doen tot het jaar waarin de spaarder 64 jaar is geworden en op elke

storting natuurlijk fiscaal voordeel genieten.

– Bijzonder Beschermingsfonds :

U geniet een aanvullende bescherming in geval van faillissement van de verzekerings-

maatschappij tot 100 000 € per verzekeringsnemer en per maatschappij.

– Mogelijkheid tot overlijdensdekkingen op maat :

– Vast kapitaal.

– 100 tot 150% van het samengestelde spaarbedrag

– 130% – 200% van de stortingen.

 

– Mogelijkheid tot aanvullende waarborgen :

– Kapitaal ongeval : max. 125.000 €

– Vrijstelling van de betaling van de premies in geval van invaliditeit

– Invaliditeitsrente

 

Dit zijn voordelen die je niet kunt laten liggen.

U KUNT UITERAARD STEEDS BIJ ONS TERECHT ALS U MEER INFORMATIE WENST

OVER PENSIOENSPAREN.


Contacteer ons

Peeters Consulting André Peeters Openingsuren kantoor
ma  9u - 12u do  9u  - 12u
di  9u - 12u vr  9u  - 12u
wo  9u - 12u 17u - 20u30 za  10u - 13u
en ook steeds op afspraak
Tel.: 014 / 26 26 83
Gsm.: 0478 /33 65 24
andre@peetersconsulting.be