Post

RECHTSBIJSTAND

Waarom hebben wij een rechtsbijstandverzekering nodig ?

We leven in een complexe leefwereld waarin alles snel evolueert.

Een wereld waarin we vroeg of laat onvermijdelijk zullen geconfronteerd worden met tegenstrijdige belangen.

Dan is het belangrijk om over de juiste informatie te beschikken en om u te laten bijstaan met raad en daad door ervaren juridische experts.

In de praktijk.

Een rechtsbijstandverzekering is er om je belangen te verdedigen wanneer een gebeurtenis aanleiding heeft gegeven tot een situatie waardoor je schade hebt geleden of schade hebt veroorzaakt.

Je kan je rechtsbijstandverzekeraar steeds contacteren om vrijblijvend informatie in te winnen over je rechten, zelfs als er nog geen sprake is van een geschil.

Als verzekeringsnemer heb je ook een aantal verplichtingen t.o.v. je rechtsbijstandverzekeraar.

Uiteraard moet je alle informatie bezorgen die van invloed zijn op de beoordeling van het risico.

Onmiddellijk uw verzekeraar inlichten zodra een gebeurtenis zich voordoet die aanleiding kan geven tot dekking en verder op de hoogte houden als er ontwikkelingen zijn die een kans tot een geschil doen toe nemen.

 

Wanneer er een geschil is :

Dan zal je verzekeraar je rechten verdedigen zoal beschreven in de polis.

Als vragende partij wanneer je schade hebt geleden om vergoed te worden voor de geleden schade. Als verdedigende partij wanneer je vermeend aansprakelijk wordt gesteld.

Wanneer je jou aansprakelijkheid volledig betwist of wanneer je de grote van de schade betwist.

De verzekeraar zal eerst proberen om de zaak via een minnelijke schikking op te lossen.

Dit werkt sneller en is uiteraard goedkoper dan een gerechtelijke procedure.

 

Wanneer er een gerechtelijke procedure niet te vermijden is dan zal jou rechtsbijstandverzekeraar de kosten hiervoor op zich nemen (volledig of geplafonneerd) :

– proceskosten ; zoals het verzenden van (aangetekende) brieven, telefoongesprekken….

– erelonen advocaten en experten

– rechtsplegingvergoeding van de tegenpartij in het geval je de zaak mocht verliezen

(= een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de in het gelijk gestelde partij)

 

Toepassingsgebieden.

Redenen waarom je een rechtsbijstand kan inschakelen :

* bij lichamelijke letsel of overlijden

* voor het bijwonen van een assisenproces

* bij een conflict met een administratieve overheid

* in geval van echtscheiding (door onderlinge toestemming)

* personen-, arbeids- en familierecht

* schade aan onroerende goederen

* schade aan je auto, erf-, schenkings- en testamentenrecht

* fiscaal, zakelijk en sociaal recht……

Wanneer komt de rechtsbijstand niet tussen ?

De rechtsbijstand vergoedt je niet voor de schade die je hebt geleden.

Daarvoor kun je normaal terugvallen op je andere verzekeringen: auto,- brand en familiale… .

Stel dat je een snelheidsovertreding hebt gemaakt, dan betaald het ook niet je boete.

Als blijkt dat je bij het afsluiten van de polis al op de hoogte was van cruciale informatie die (in een latere fase) aanleiding zou geven tot het aanspreken van je verzekering, dan zal je verzekeraar niet tussenkomen. Meestal  er geen franchise, maar men stelt toch vaak een minimum bedrag voorop alvorens de rechtsbijstand effectief in werking kan trede(interventiedrempel).                                           Wees op de hoogte van de beperkingen die er zijn. Zo worden de advocaatkosten meestal begrensd. Weet je dit niet, dan kun je plotseling voor onaangename verrassingen komen te staan.

Is er een wachttijd van toepassing ?

Er zijn 3 wachttijden van toepassing:

* 3 maand in geval van algemene contracten en huurrechtsbijstand

* 12 maand indien het handelt over testamentenrecht, administratief, fiscaal, erf- en schenkingsrecht

* 12-24 maand wanneer het personen- en familierecht betreft

Alle wachttijden nemen aanvang vanaf de aanvangsdatum van de waarborg.

De verzekering rechtsbijstand als een aanvullende verzekering

In dit geval wordt de rechtsbijstand afgesloten als een aanvullende dekking bij een andere verzekeringspolis, bijvoorbeeld bij een autoverzekering, familiale verzekering, brandverzekering… Bijgevolg kun je de rechtsbijstand enkel aanspreken wanneer de gebeurtenis, waardoor een mogelijk geschil ontstaat, samenhangt met de hoofdverzekering (bv: je rechtsbijstand bij een autoverzekering aanspreken naar aanleiding van een snelheidsovertreding) = verzekering rechtsbijstand als een aanvullende verzekering.

Een alleenstaande rechtsbijstandverzekering

Je kan ook opteren om een alleenstaande rechtsbijstandverzekering af te sluiten (al dan niet bij een andere verzekeringsmaatschappij). In dat geval ben je voor de toepasbaarheid ervan niet strikt beperkt tot de werksfeer van de hoofdwaarborg.

Dit is de beste optie omdat dan de mogelijke bron van Interne belangenvermenging bij de verzekeringsmaatschappijen wordt vermeden.

Er zijn een aantal gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraars op de markt o.a.  :

WIJ NEMEN GRAAG TIJD OM VOOR U DE BESTE OPLOSSING TE KIEZEN.

 
Contacteer ons

Peeters Consulting André Peeters Openingsuren kantoor
ma  9u - 12u do  9u  - 12u
di  9u - 12u vr  9u  - 12u
wo  9u - 12u 17u - 20u30 za  10u - 13u
en ook steeds op afspraak
Tel.: 014 / 26 26 83
Gsm.: 0478 /33 65 24
andre@peetersconsulting.be