Langetermijnsparen

Genieten van het leven, ook tijdens uw pensioen!

Na een lange actieve loopbaan wil iedereen genieten van een welverdiend pensioen.

Het is een vaststaand feit : we leven steeds langer door een samenloop van verschillende factoren : de vooruitgang van de wetenschap en de geneeskunde, de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, de kwaliteit van de medische behandelingen, de arbeidsomstandigheden, hygiëne……

Dat is goed nieuws, maar het brengt ook verschillende uitdagingen met zich mee op het vlak van pensioen. Bovendien zijn er steeds meer behoeften waaraan voldaan moet worden (gezondheidszorg, aangepaste woningen, geschikte hobby’s…..).

We zullen langer moeten gaan werken, de pensioenleeftijd is opgetrokken van 65 naar 67 jaar, voor zowel mannen als vrouwen.
Momenteel kan iedereen die vóór 1960 is geboren nog altijd op 65 jaar met pensioen gaan.
Vanaf 2025 tot en met 2029 zal 66 jaar de officiële pensioengerechtigde leeftijd zijn.
En pas vanaf 2030 zal dat pas op de leeftijd van 67 jaar zijn.

Het gewaarborgd minimumpensioen

Elk gewaarborgd minimumpensioen heeft specifieke voorwaarden met betrekking tot de duur van de loopbaan en de intensiteit van tewerkstelling per kalenderjaar waarbij telkens een streng of een soepel criterium wordt gehanteerd. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt geen gewaarborgd minimumpensioen toegekend.

Bedragen gewaarborgd minimumpensioen
Bedragen gewaarborgd minimumpensioen overeenstemmend met een volledige loopbaan
vanaf 01/09/2018 aan spilindex 144,42
Rustpensioen gezinsbedrag Rustpensioen alleenstaande Overlevingspensioen
Jaarbedrag 18 542,39 EUR 14 838,59 EUR 14 640,28 EUR
Forfaitair maandbedrag 1 545,20 EUR 1 236,55 EUR 1 220,02 EUR
Voor wie werkelijk een volledige loopbaan heeft verhogen deze bedragen.
Bedragen gewaarborgd minimumpensioen bij een volledige loopbaan
vanaf 01/09/2018 aan spilindex 144,42
Rustpensioen gezinsbedrag Rustpensioen alleenstaande Overlevingspensioen
Jaarbedrag 18 672,56 EUR 14 942,75 EUR 14 743,07 EUR
Forfaitair maandbedrag 1 556,05 EUR 1 245,23 EUR 1 228,59 EUR

Als de loopbaan niet volledig is, krijgt men een gewaarborgd minimumpensioen in verhouding tot de loopbaanbreuk volgens de eerste tabel.

Het maximumpensioen per maand

Als een gepensioneerde een volledige loopbaan als bediende bewijst en de lonen altijd de grens voor de pensioenberekening bereikten, is het maximum bruto maandbedrag :

Het maximum bruto maandbedrag :
   Datum            Indexcijfer Pensioen aan het gezinsbedrag Pensioen als alleenstaande
01/01/2019           144.42 3087.97 EUR 2470.38 EUR

NB : wegens inhoudingen zal het ontvangen netto bedrag meestal kleiner zijn. Bron : mypension.be

De gemiddelde pensioenen in België

GEMIDDELDE CARRIÈRE IN DE PRIVESECTOR

MAANDELIJKS BRUTO RUSTPENSIOEN

Man : 1.627 Euro bruto per maand

Vrouw : 772 Euro bruto per maand

GEMIDDELDE CARRIÈRE IN DE OPENBARE SECTOR

MAANDELIJKS BRUTO RUSTPENSOEN AMBTENAREN

Man : 2.728 Euro bruto per maand

Vrouw : 2.400 Euro bruto per maand

Bronnen : Federale Pensioendienst en Sociale Zekerheid Zelfstandige Ondernemers (2017)

Een volledige loopbaan is 45/45, indien men geen volledige loopbaan heeft dan krijgt men een gewaarborgd minimumpensioen in verhouding tot de loopbaanbreuk. Het probleem is dat nog maar weinig mensen een volledige loopbaan (45 jaar ononderbroken werken in hetzelfde statuut) kunnen voorleggen. Momenteel zijn minder dan 4 op 10 mensen na hun zestigste nog actief op de arbeidsmarkt. Bovendien krijgen vrouwen nog altijd minder pensioen dan mannen (omdat ze vaker halftijds of 4/5e werken of tijdens hun loopbaan minder verdienen dan hun mannelijke collega’s).

Het Belgisch gemiddelde pensioen bedraagt op dit moment: 1.065 Euro per maand

Het Belgisch gemiddelde pensioen voor een onvolledige loopbaan bedraagt op dit moment:

Geslacht Zelfstandige Werknemers Ambtenaren
Man 740 € 1.029 € 2.504 €
Vrouw 289 € 758 € 1.884 €
Bron: Federale Pensioendienst

Er is inderdaad een serieuze kloof tussen het bedrag van het wettelijke pensioen en het maandelijkse bedrag dat U nodig zult hebben om Uw levensstandaard op peil te houden als U met pensioen bent.
Iedereen is zich bewust van deze problematiek en je kan dit probleem oplossen door een langetermijnspaarverzekering af te sluiten.
Dit is een levensverzekeringscontract
dat U de mogelijkheid biedt om een kapitaal op te bouwen voor Uw pensioen en tegelijkertijd fiscaal voordeel te genieten.

Een langetermijnspaarverzekering kan je afsluiten onder verschillende vormen:

 • Tak 21:
  • Spaarformule met gewaarborgd vast basisrendement, met kapitaalsgarantie.
   Hier bovenop kan nog een (beperkte) jaarlijkse variabele bonus toegekend worden.
  • Spaarformule met 0% basisrendement, met kapitaalsgarantie.
   U krijgt een jaarlijkse variabele bonus, die elk jaar verworven is en kapitaliseert.
 • Tak 23:
  • Beleggingsverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen met als doel een potentieel hoger
   rendement te behalen op lange termijn en biedt geen kapitaalsgarantie.

Dit zijn soepele spaarplannen. U kiest binnen de fiscale grenzen hoeveel U spaart en wanneer.

Wat zijn de voordelen van langetermijnsparen?

30 % op de gestorte premies; het maximale spaarbedrag dat U fiscaal kunt vrijstellen in het jaar 2020 is afhankelijk
van Uw netto belastbaar beroepsinkomen :

179,10 € + 6 % van Uw netto belastbaar inkomen.

Is Uw netto belastbaar beroepsinkomen echter meer dan 36.848,33 € dan hoeft U zich van deze formule niets aan te trekken.
U mag dan gewoon het maximumbedrag storten : 2.390 €.

In dat geval bespaart u tot 717 € belastingen (+ gemeentetaks).

Op het maximum bedrag dat U op die manier fiscaal kunt vrijstellen dient U uiteraard ook geen gemeentebelastingen te betalen. 
Hierdoor valt Uw reële belastingbesparing nog iets hoger uit tussen 32 en 33 %.  
Op voorwaarde natuurlijk dat U belastingen betaalt, iemand die geen belastbaar inkomen heeft,
maakt geen aanspraak op dit belastingvoordeel.

Stortingen voor langetermijnsparen geven recht op een belastingvermindering tot het jaar voor de einddatum van het plan.
Als het plan eindigt op de leeftijd van 75 jaar, dan zijn de premies die U stort op de leeftijd van 74 jaar fiscaal aftrekbaar het jaar nadien,
daarna vervalt de fiscale aftrekbaarheid van de spaarstortingen.
Er worden dan ook geen vervaldagberichten meer gestuurd in het jaar dat U 75 jaar geworden bent.
Maar het is mogelijk om het contract langer te laten lopen, tot max. 99 jaar. Zie tip.

 • In het kader van het langetermijnsparen is er een taks van 2% verschuldigd op de premies.
 • Gunstige eindbelasting Eénmalige anticipatieve taks van 10%.
  • Op uw 60ste verjaardag indien U vóór Uw 55ste bent begonnen met langetermijnsparen.
  • Op de 10e verjaardag van Uw eerste storting als U bent begonnen na Uw 55 jaar, wordt er een (éénmalige) anticipatieve heffing toegepast op de opgebouwde reserve, de winstdeelname is onbelast.
  • Een afkoop vóór de heffing van anticipatieve taks wordt belast aan een taks van 33%. Het kapitaal dat is opgebouwd door de stortingen na die heffing, wordt niet meer belast.

Tip : In tegendeel tot pensioensparen dat stopt wanneer U de leeftijd hebt bereikt van 65 jaar, kan je met langetermijnsparen indien U Uw levensverzekering hebt onderschreven vóór Uw 65ste en ze een looptijd heeft van minstens 10 jaar verder fiscaal voordeel genieten. Vaak wordt zo’n verzekering aangehouden tot de 65ste verjaardag, maar U kan dus voor een langere looptijd kiezen. Fiscaal is dat zelfs interessant. Want de premies die U stort na de éénmalige heffing op uw 60ste of op de 10de verjaardag van Uw contract zijn vrijgesteld van taksen, terwijl ze U wel nog belastingvoordeel opleveren. Als Uw einddatum vast ligt op uw 75ste bijvoorbeeld kan je ook niet meer verlengen, en dat  betekent dat U na Uw 75ste geen fiscaal voordeel meer zou kunnen genieten. Daarom is het aangewezen om de verzekering af te sluiten voor een max. duur van 99 jaar. Na uw 65ste moeten de meeste mensen die op pensioen zijn geen belastingen meer betalen, maar aangezien de pensioenleeftijd al op getrokken is tot 67 jaar is het misschien van  toepassing.

 • Bijzonder Beschermingsfonds :
  • U geniet een aanvullende bescherming in geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij tot 100 000 € per verzekeringsnemer en per maatschappiij.
 • Mogelijkheid tot overlijdensdekkingen op maat :
  •  Vast kapitaal.
  • 100 tot 150% van het samengestelde spaarbedrag
  • 130% – 200% van de stortingen.
 • Mogelijkheid tot aanvullende waarborgen :
  • Kapitaal ongeval : max. 125.000 € ;
  • Vrijstelling van de betaling van de premies in geval van invaliditeit
  • Invaliditeitsrente

Dit zijn voordelen die u niet kunt laten liggen.

Vragen over langetermijnsparen en de voordelen ervan?

Wij maken graag tijd om voor u de beste oplossing te kiezen.

Contactgegevens

Peeters Consulting
Verzekeringen - Leningen - Beleggingen
Peeters André
Drie-Eikenstraat 7
2200 Herentals
Kantoor: 014 26 26 83
Tel: +32 478 33 65 24
E-mail: andre@peetersconsulting.be
BTW: BE0860.656.947

Op de kaart

Openingsuren kantoor

Ma  9  u - 12  u
Di  9  u - 12  u
Wo  9  u - 12  u  -  17  u - 20.30  u
Do  9  u - 12  u
Vr  9  u - 12  u
Za 10 u - 13  u

En ook steeds op afspraak